FADOM-BUD Sp. z o.o. powstał 01.02.2009 r. na terenie PPEB FADOM. Podstawą działalności stanowi produkcja prefabrykatów dla budownictwa mieszkaniowego. Głównym celem Spółki jest wykonywanie produktów najwyżeszej jakości oraz zapewnienie klientom rzetelnej i fachowej obsługi. Najwyższą jakość produktów FADOM-BUD Sp. z o.o. gwarantują użyte surowce odpowiadającee Polskiej Normie.

W FADOM-BUD Sp. z o.o. działa Zakładowa Kontrola Jakości, która ściśle określa zadania i zakres odpowiedzialności nad procesem technologicznym produkcji wyrobów i materiałami użytymi do produkcji

ZarzÂąd FADOM-BUD Sp. z o.o.
Prezes ZarzÂądu - Henryk JabÂłoĂąski